a  
บ.นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด
a
Click to Nutrition House Home Page Click to Our Restaurant #2 Click to SPA Foods Ready Meals Product List Click to  JV Product List @#7H-#2'@5H Click to Health TIP   Message from Our Founder


   คุ
ณค่าของโปรตีนถั่วเหลืองนั้น ไม่ได้แตกต่างจากโปรตีนที่ได้จากสัตว์เลย โปรตีนจากทั้งสองแหล่ง สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางด้านชีววิทยาได้เท่าเทียมกัน ในส่วนของกรดอะมิโนเอซิดที่จำเป็นต่อร่างกาย (ใช้ในการสร้างโปรตีน) (1)

ข้อเท็จจริงจากการวิจัย เมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงเอาไว้ว่า ในชายสูงอายุนั้น การบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลืองก่อให้เกิดประโยชน์
ในการออกกำลังกาย และมีผลให้มีการสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับการบริโภคโปรตีนจากเนื้อวัว (2)

แต่ทว่าอาหารจากถั่วเหลืองนั้น ไม่ได้มีปริมาณของไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสูงดังเช่นที่พบ
ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ในตัวของโปรตีนถั่วเหลืองนั้นยังสามารถลดระดับ
โคเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกด้วย รัฐบาลของสหรัฐได้ให้การยอมรับว่าโปรตีนถั่วเหลืองนี้
สามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลได้ (3)

ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โปรตีนถั่วเหลืองยังลดระดับ
แคลเซียมที่ปนออกมาจากการปัสสาวะได้ (4)

การลดระดับปริมาณแคลเซียมที่ถูกขับออกมากับปัสสาวะนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าแคลเซียม
ดังกล่าวนั้นผ่านมาจากระบบ โครงสร้างของกระดูกโดยตรงจากแนวความคิดที่ได้สั่งสม และศึกษามาหลายปีนั้นผลที่สุดก็คือ การบริโภคโปรตีนถั่วเหลืองเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นั้นจะช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกระดูก

อาหารจากโปรตีนถั่วเหลืองยังประกอบไปด้วยสารประกอบจากพืช ที่เรียกว่า Isoflavones
ถั่วเหลืองเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ที่ประกอบด้วยโภชนาการของIsoflavones สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์มากกว่า 600 ฉบับได้ตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีเรื่องส่วนประกอบสำคัญ
ดังกล่าวในถั่วเหลือง มีการศึกษาในตัวของ Isoflavones ถึงประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคของระบบกระดูก
และการช่วยในเรื่องของระบบความจำ (6,7)

เห็นได้ชัดแล้วว่าในมุมมมองทางด้านโภชนาการนั้นการบริโภคอาหารจากถั่วเหลืองนั้น เป็นสิ่งที่
สมเหตุสมผลมากทีเดียว วิธีการหนึ่งที่สะดวกที่สุดและให้ได้สุขภาพที่ดีที่สุด คือการบริโภคอาหาร
ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากโปรตีนถั่วเหลือง ด้วยวิธีการนี้นอกจากจะสามารถทำให้ได้คุณประโยชน์
จากโปรตีนถั่วเหลืองแล้วยังสามารถลดประมาณการรับไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย
และ Heteroclycicamines และลดอัตราการได้รับอันตรายจาก Carcinogenic (สารก่อมะเร็ง)
ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ก่อตัวขึ้นเมื่อเนื้อสัตว์ถูกปรุงเป็นอาหารด้วยความร้อน

   
Click to Nutrition House Home Page Click to Our Restaurant #2 Click to SPA Foods Ready Meals Product List Click to  JV Product List @#7H-#2'@5H Click to Health TIP   Message from Our Founder
E-mail : info@nutritionhouse.co.th
Copy right by nutritionhouse.co.th 2005 All rights reserved.