a  
บ.นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด
a
Click to Nutrition House Home Page Click to Our Restaurant Click to SPA Foods Product List Click to SPA Foods Ready Meals Product List Click to  JV Product List About Us Health   Message from Our Founder


คำบอกเล่าจากประธานก่อตั้งบริษัท
เรียน ท่านผู้อ่าน

เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมาดิฉันได้พัฒนาอาหารจากถั่วเหลือง ในเบื้องต้นสาเหตุที่ ได้สนใจอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เนื่องจากคนในครอบครัวของดิฉัน มีประวัติสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก คุณแม่ของดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งและจากการที่ได้ เห็นคุณแม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานจากโรคนี้ทำให้ดิฉันทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ก่อนหน้าที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ดิฉันได้เฝ้าสังเกตอาการของคุณแม่จึงทำให้ ทราบว่าในทุกๆครั้งหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารท่านจะทรมานมาก ซึ่งดิฉันคิด ว่าสาเหตุที่ท่านเป็นเช่นนี้เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ดิฉันไม่ปรารถนา ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใคร ๆ ถ้าขณะนั้นดิฉันมีความรู้ความเข้าใจ ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเท่ากับ ณ ปัจจุบันนี้ ดิฉันเชื่อว่าหาก คุณแม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ณ ตอนนั้นจะสามารถช่วยให้อาการ ของท่านดีขึ้นได้

จนกระทั่งดิฉันได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Lecithin และพบว่าอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง นั้นมีประโยชน์และมีความเป็นไปได้ต่อการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งดิฉันเริ่มทดลอง เลือกรับประทานอาหารจากโปรตีนถั่วเหลืองจึงทำให้ดิฉันเชื่อมั่นว่า ถั่วเหลืองเป็น อีกทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และยังสามารถป้องกันหรือยับยั้ง อาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ จากการที่ ดิฉันได้ศึกษา ดิฉันไม่ได้เป็นนักวิชาการและไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน การแพทย์แต่อย่างไรก็ตามดิฉันได้หมั่นศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้อยู่เสมอ ในด้านโภชนาการด้านสุขภาพ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ของตัวดิฉันเอง

ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่เป็นศาสตราจารย์และเป็นเพื่อนของดิฉัน ซึ่งทำให้รู้สึก เป็นหนี้บุญคุณอย่างยิ่งจากการช่วยเหลือและอนุเคราะห์จากท่านเหล่านั้น ซึ่งทำ ให้งานที่ดิฉันรักผ่านพ้นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี บุคคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Adjunct Professor Dr. Mark Messina สำหรับความรู้มากมายที่ท่าน ได้ศึกษาคุณสมบัติของถั่วเหลืองและสำหรับกำลังใจ ที่มีให้ตลอด Dr. Aaron Tabor โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 12 บทความของถั่วเหลือง ทำให้ดิฉัน ได้รับความรู้อย่างมาก Dr. Adamasco Cupisti กับผลงานวิจัยของท่านทางด้านประโยชน์ของถั่วเหลือง ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของไต สามีและครอบครัวของดิฉันรวมทั้ง ผู้บริหารในกลุ่มแพนสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานบริษัทนับพันได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่ทำจากโปรตีนถั่วเหลือง เพื่อนร่วมงานของดิฉันที่ได้ พัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆ และ ปราศจากกลิ่นหืนของถั่วเหลือง ทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้เป็น อาสาสมัครในการทดลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้เช่นกัน และทั้งหมดที่ทำเพราะคุณแม่ อันเป็นที่รักของดิฉันผู้ไม่เพียงแต่ให้ชีวิต แต่ยังให้รับรู้คุณค่าและความรักชีวิต และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์และสุขภาพที่ดีของทุกคน

ดิฉันได้อุทิศตัวก็เพราะสาเหตุมาจากเรื่องราวของคุณแม่ดิฉัน เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ และเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางเลือกใหม่ในอนาคตสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง และผู้ป่วยเรื้อรัง ดิฉันมั่นใจว่าถ้าหากท่านได้รับประทานอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลืองเป็นประจำ จะเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักและมีผลที่ดีในทางบวก ต่อสุขภาพและชีวิต ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคะ

ด้วยความปรารถนาดี
ธีรนาฏ โชควัฒนา

   
Click to Nutrition House Home Page Click to Our Restaurant Click to SPA Foods Product List Click to SPA Foods Ready Meals Product List Click to  JV Product List About Us Health   Message from Our Founder
E-mail : info@nutritionhouse.co.th
Copy right by nutritionhouse.co.th 2005 All rights reserved.